2 proc. parama

 

         Vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str.  Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių Inspekcijos patvirtintą prašymo formą (FR0512 forma). Skirdami labdarą ir paramą mūsų įstaigai, Jūs prisidedate prie  savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo. 

              2 proc. nuo GPM galite skirti 2 būdais:

1. Užpildyti popierinę paraiškos formą FR0512 ir nunešti į Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Varėnos poskyrį adresu J. Basanavičiaus g. 7.
2. Užpildyti paraišką elektroniniu būdu, jei naudojatės elektronine deklaravimo sistema (EDS).

 

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo: 

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190089551
Mokyklos g. 4, S. Varėnos k.

Apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje: www.vmi.lt.


Nuoširdžiai būsime dėkingi už Jūsų skirtą  2 proc. paramą (iki 2019 m. gegužės 2 d.) nuo gyventojų pajamų mokesčio ir šiais metais!