Darbo laikas

                                                                                                   

                                                                                   PATVIRTINTA  

                                                                                            Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“

                                                                                            vaikų l.-d. direktoriaus

                                                                                           2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1-16

 

 

                    SENOSIOS VARĖNOS „NYKŠTUKO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

                                        VAIK0 DIENOS RITMAS DARŽELYJE

 

Dienotvarkė

„Nykštukų“ grupė 1-3 m.

„Bruknelės“

grupė 3-4 m.

„Dobiliukų“

grupė  4 m.

,,Saulutės“

grupė 5 m.

„Linelio“

grupė

5-6-7 m.

Atėjimas į darželį

700

700

700

700

700

Rytinė mankšta

745

745

745

745

745

Pusryčiai

815

820

825

830

835

Ugdančioji veikla grupėje

900 -1000

900 -1010

900 -1015

900 -1020

900 -1025

Vaisiai

1000

1005

1010

1015

1020

Veikla lauke

1010 -1140 1030 -1200 1030 -1200 1030 -1200 1030 -1200
           

Rankų plovimas, pietūs

1200

1205

1205

1210

1215

Ramybės metas iki

1500

1500

1500

1500

1500

Ugdančioji veikla grupėje

1500

1500

1500

1500

1500

Vakarienė

15 15

1520

1525

1530

1535

Įvairi veikla

1600

1600

1600

1600

1600

Vaikų išleidimas į namus

1715 -1730

1715 -1730

1715 -1730

1715 -1730

1715 -1730