Darbuotojai


PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Išsilavinimas

Pedagoginio darbo stažas

1.

 Marija Pigagienė

Direktorė

Aukštasis

ŠPU

37 m.

2.

 Gražina   Bartusevičienė

Priešm. ir ikim. ugd. auklėtoja

 Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė m-kla

37 m.

3.

 Irena Plauskienė

Auklėtoja

 Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštasis

ŠPI

39 m.

4.

 Laimutė Pačkauskienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštesnysis

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė

m-kla

19 m.

 

5.

 

 Danguolė Ratkevičienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštasis

 Vilniaus kolegija

32 m.

6.

 Živilė Pačkauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

LEU

1 m.

7.

 Sigita Graževičienė  

Priešm. ugd. auklėtoja

Aukštasis

 Vilniaus kolegija

 

16 m.

 

8.

 Laima Košelevienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vilniaus kolegija6 m.9.

Rosita Levutaitė-Gainskienė

Auklėtoja

Mokytojo kategorija

Aukštasis

ŠPI

2 m.

10.

 

Vidutė Zubrienė

 

Logopedė

Metodininko kategorija

Aukštasis

ŠPI

30 m.

11.

Inga Bielevičienė

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

Metodininko kategorija

Aukštasis

KKI

27 m.

12.

Rita Jadvyga Čepaitienė

Meninio ugdymo pedagogė (muzikos pedagogė)

 Mokytojo kvalifikacija

Aukštesnysis

Aukštesnioji Tallat-Kelpšos muzikos mokykla

39 m.KITI DARBUOTOJAI

 

 1. Rita Janevičienė

 2. Angelė Rapšienė

 3. Ona Žarkauskienė

 4. Algis Kamarauskas

 5. Jurgita Karpovičienė

 6. Regina Masiulionienė

 7. Svetlana Gabryunas

 8. Marija Vardonienė

 9. Daiva Cilciuvienė

10. Diana Voverienė

11. Ramunė Bartusevičienė

12. Lauksvė Krušaitė