Padėka

 

Iš Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti gavome padėkos raštą už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.