Paminėjome Valstybės atkūrimo dieną

 

       Darželyje buvo paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Renginys prasidėjo Tautiškos giesmės giedojimu. Po to skambėjo dainos, eilėraščių posmai, buvo šokami liaudies šokiai. Simboliškai mažosios širdelės susijungė į vieną didelę, savo šalį mylinčią, širdį. Grįžę į grupes vaikai piešė Gedimino pilį.