Trijų karalių šventė


       Kalėdos visam pasauliui atneša daug džiaugsmo. Tą stebuklingą rytą gimsta kūdikėlis Jėzus. Toli Rytuose visi išgirdo šią žinią. Taigi, trys karaliai - Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, susiruošė į didžią kelionę. Įsižiebė sau kaktose po žvaigždę iškeliavo aplankyti kūdikėlio. Nešė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Nuėję rado kūdikėlį ėdžiose, nusilenkė ir jį pagarbino.

       Visą šį pasakojimą inscenizavo vaikai su auklėtojomis, kurios persirengė karaliais. Visi giedojo šventas giesmeles, dainavo daineles ir šoko prie eglutės. Vėliau kiekvienas nukabino po žaisliuką nuo jos šakų. Skambant muzikai išlydėjo eglutę ir prašė, kad vėl  sugrįžtų per kitas Kalėdas. Išlydėjo ir tris karalius. Vaikučiai pažadėjo šiais metais būti geri, nuoširdūs ir daryti tik gerus darbus.