Šeimos diena

„Šeima yra vienintelė tikra sąskaita banke. Jei nepamiršit kasdien jos papildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu, užaugs stebuklingos palūkanos” (Bruno Ferrero).

Šią savaitę mūsų mažieji draugai gilino žinias apie artimą aplinką: mokėsi teisingai įvardinti savo šeimos narius, pasakyti jų vardus, apibūdinti savo namus... Atlikdami įvairias užduotėles tiek berniukai, tiek mergaitės ugdėsi meilę ir pagarbą savo šeimai, aiškinosi tarpusavio giminystės ryšius, bei lavino meninius gebėjimus kurdami darbelius. Taip pat, tęsėme draugystės, draugiškumo sąmpratos suvokimą. Bendromis jėgomis ugdėme vaikuose gerumo, paslaugumo, nuoširdumo įgūdžius, skatinome suvokti  kas yra geras draugas. Supažindinome su netinkamu elgesiu  ir žalingais įpročiais. Prisiminėme gero elgesio taisykles gatvėje, ką reiškia kelio ženklai, padiskutavome apie pagalbos telefoną, aiškinomės kada galima juo skambinti.                                  Su džiaugsmu, dalinamės atliktų užduotėlių, meninių darbelių ir Jūsų šiltų šypsenų akimirkomis.