Tolerancijos diena

         Kiekvieną dieną vaikai susiduria su tokiais žodžiais, kaip „draugystė“, „pagalba draugui“, „nuoširdumas“, „pasitikėjimas“, „pakantumas“, „mandagumas“, „pagarba“...                      Tarptautinė Tolerancijos diena – tai dar viena diena, kada su vaikučiais kalbame apie gerumą, užuojautą, norą padėti, paguosti. Nors šiemet kiekviena darželio grupė šią dieną minėjo atskirai, bet savaip įdomiai, kas piešė, kas dėliojo, o kas kurdami darbelius  išsiaiškino, kokia žodžio Tolerancija reikšmė, koks yra tolerantiškas vaikas, kaip būti tolerantišku… jog, reikia priimti kiekvieną, toks koks jis yra, išsiskiriantį ne tik išvaizda, bet ir skirtingu pomėgiu ar požiūriu. Prisiminėme ir mandagumo abėcėlę, 3 „stebuklingus“ žodelius – ačiū, prašau, atsiprašau. Juk kiek daug galime vieni iš kitų pasimokyti,  vieni kitiems esame tokie reikalingi, o svarbiausia tai mus moko būti tolerantiškais.