Aš saugus, kai žinau

Šią savaitę gvildenome temos ,,Aš saugus, kai žinau" subtilybes. Juk, vaikučių gyvenimas neatsiejemas nuo tykančių pavojų. Labai svarbu, kad mažieji žinotų ir prisimintų, kaip derėtų elgtis kiekvienoje situacijoje, siekiant išvengti nelaimės. Pirmomis šios svaitės dienomis ypatingą dėmesį skyrėme rankų ir kūno higienai, skatinome vaikučius rūpintis savo sveikata ir švara, kalbėjome apie mikrobus, bakterijas ir virusus, analizavome pavojus tykančius namuose ir lauke. Aptarėme, koks elgesys yra nesaugus ir, kokie galimi rizikingo elgesio padariniai.  Išsiaiškinome, į ką reikia kreiptis ir, ką daryti ištikus bėdai. Saugiai išbandėme eksperimentus su muilo burbulais. Vyresnieji vaikai prisiminė metų laikus, jų pokyčius, kalbėjo apie mėnesius, savaitės dienas, stengėsi pasakyti kuriuo metų laiku, kurį mėnesį ir dieną esą gimę. Mokėsi pažinti laikroduko darbą, gamino žaismingas mokymosi priemones. Susipažino su rašytinėmis raidelėmis, jas lygino su spausdintinėmis. Mokėsi rašyti, skaityti. Kalbėjome apie vasaros mėnesius jų pramogas, aptarėme, kad po vasaros jau keliaus į mokyklėlę. Susipažino kokios staigmenos laukia ten - skambutis, nauji draugai, vadovėliai...

 

Šeimos diena

„Šeima yra vienintelė tikra sąskaita banke. Jei nepamiršit kasdien jos papildyti meile, švelnumu, ištikimybe ir pasiaukojimu, užaugs stebuklingos palūkanos” (Bruno Ferrero).

Šią savaitę mūsų mažieji draugai gilino žinias apie artimą aplinką: mokėsi teisingai įvardinti savo šeimos narius, pasakyti jų vardus, apibūdinti savo namus... Atlikdami įvairias užduotėles tiek berniukai, tiek mergaitės ugdėsi meilę ir pagarbą savo šeimai, aiškinosi tarpusavio giminystės ryšius, bei lavino meninius gebėjimus kurdami darbelius. Taip pat, tęsėme draugystės, draugiškumo sąmpratos suvokimą. Bendromis jėgomis ugdėme vaikuose gerumo, paslaugumo, nuoširdumo įgūdžius, skatinome suvokti  kas yra geras draugas. Supažindinome su netinkamu elgesiu  ir žalingais įpročiais. Prisiminėme gero elgesio taisykles gatvėje, ką reiškia kelio ženklai, padiskutavome apie pagalbos telefoną, aiškinomės kada galima juo skambinti.                                  Su džiaugsmu, dalinamės atliktų užduotėlių, meninių darbelių ir Jūsų šiltų šypsenų akimirkomis.