Laisvos darbo vietos

  SKELBIMAS APIE LAISVAS PAREIGAS NUO 2021-09-01

            Informuojame, kad Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje  2021 m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. bus vykdoma atranka (pokalbio forma) į šias  laisvas  pareigas:

1.      Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ( 0, 95 etato).

           Pretenduojantiems dalyvauti atrankoje į ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) pareigas pranešame, kad su atranką laimėjusiu asmeniu bus sudaroma terminuota darbo sutartis 2021-2022 m. m. ugdymo laikotarpiui (sutartis bus pratęsta, jeigu tolimesniems mokslo metams reikės šių pareigų).

      Atrankai būtina pateikti šiuos dokumentus: 

1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4.  Gyvenimo aprašymą (CV).

5.  Pedagogo kvalifikaciją ir specialybę patvirtinančių dokumentų kopijas.

6.  Buvusių (esamų) darboviečių rekomendacijas (neprivaloma).

Dokumentai priimami el. paštu: darzelis.nykstukas@varena.lt nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 30 d. 10 val.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

Lopšelio-darželio kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 310 30216.