Laisvos vietos grupėse

                 

 

                       INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE

                                                              2021-07-12

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vaikų skaičius grupėje

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

 

,,Nykštukų“ grupė

14

1-3 m.

1

2.

 

,,Bruknelės“ grupė

19

3 m.

1

3.

 

„Dobiliukų“ grupė

20

4 m.

0

4.

 

,,Saulutės“ grupė

20

5 m.

0

5.

,,Linelio“  (priešmokyklinė) grupė

21

6 m.

0

 

                              Direktorė                Marija Pigagienė