Laisvos vietos grupėse

                 

 

                       INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE

                                                              2019-06-10

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

Vaikų skaičius grupėje

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

 

,,Nykštukų“ grupė

10

1-3 m.

5

2.

 

,,Bruknelės“ grupė

12

3 m.

2

3.

 

„Dobiliukų“ grupė

17

4 m.

3

4.

 

,,Saulutės“ grupė

19

5 m.

1

5.

,,Linelio“  (priešmokyklinė) grupė

14

6 m.

1

 

                              Direktorė                Marija Pigagienė