Teisės aktai

Peržiūros: 3268

 

Vaiko teisių konvencija. Ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

 

Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimas

 

Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo


Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo

 

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo